A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 6+1 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vidékfejlesztési agrármérnök

A szak képzési célja, olyan speciális tudással rendelkező szakemberek képzése, akik mezőgazdasági ismereteik mellett jól ismerik a nemzeti és regionális gazdaságpolitikai és vidékfejlesztési terveket, s aktívan részt vesznek azok kialakításában és végrehajtásában. A szak elvégzése után lehetőséged van teljes kreditérték beszámításával megkezdeni vidékfejlesztési agrármérnöki MSc képzésünket. A szak nappali tagozaton duális típusú képzési formában is elérhető!

Specializációk nappali és levelező tagozaton (2021. szeptemberétől):

  • vidéki turizmus (létszámfüggő) 
  • terület- és településfejlesztés (létszámfüggő)

A  vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakot Neked ajánljuk,

  • ha fontos neked a vidék felemelkedése, mert boldogulásodat is ott képzeled el;
  • ha szeretnél sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési ismereteket elsajátítani;
  • ha szeretnéd megtanulni, hogyan lehet sikeres pályázatokat és üzleti terveket írni;
  • ha biztos alapokat szeretnél a mesterképzéshez.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

  • A vidéki térségek fejlesztésével foglalkozó intézményeknél, szervezeteknél, cégeknél;
  • mezőgazdasági vállalkozásoknál, ahol a gazdasági tevékenységet irányíthatod;
  • szakigazgatási és szaktanácsadói feladatokat ellátó intézményeknél, szervezeteknél.

Mintatervek


Információ

Szakfelelős: Dr. habil. Hoyk Edit egyetemi docens
Telefon: +36 76 516 343
E-mail: hoyk.edit@kvk.uni-neumann.hu

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefon: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@uni-neumann.hu