SZAKDOLGOZAT – DIPLOMAMUNKA – ZÁRÓVIZSGA

A hallgatók a dolgozat témaválasztásától kezdve, a szakdolgozat készítése során is folyamatosan tartják a kapcsolatot az általuk felkért témavezető oktatójukkal. Az oktatók szakmai és tudományos segítséget nyújtanak a kísérletek és felmérések tervezése, végzése és értékelése során, valamint ellenőrzik a dolgozatok formai megfelelőségét is.

A szakdolgozat/ diplomamunka készítésével kapcsolatos legfontosabb információkat, a kari Dékáni utasítások részletezik

MSc diplomamunka/BSc (és szakirányú továbbképzés) szakdolgozat/ készítési útmutató

MSc diplomamunka/BSc (és szakirányú továbbképzés) szakdolgozat készítés – sablonok

FOSZK szakdolgozat/ készítési útmutató   

FOSZK szakdolgozat készítés – sablonok
 

Záróvizsga szabályozása - 2023-tól.