CAPTIVATE projekt
A Közös Agrárpolitikával kapcsolatos információátadás, értékelés és képzés

A projekt fő célja egy gazdálkodó-központú értékelési és képzési rendszer kialakítása az EU új Közös Agrárpolitikai (KAP) követelményeinek összekapcsolásával, valamint a bevált, innovatív, fenntartható környezetgazdálkodási gyakorlatokkal. Ezzel a gazdálkodókat kívánjuk segíteni a támogatások nagyobb mértékű igénybevétele, a termelés hatékonyságának javulása, valamint a természeti környezet védelme érdekében. Célunk, hogy a gazdálkodók jobban megértsék a támogatások igénybevételének feltételeit, az ökogazdálkodási- és vidékfejlesztési szabályozásokat. Emellett minél nagyobb számban vegyenek részt az ökológiai alapokon nyugvó termesztésben, gazdálkodjanak nagyobb felelősséggel és tudatosabban, amely gazdasági és környezeti szempontból egyaránt hasznos a résztvevők számára. Ahhoz, hogy a gazdálkodók professzionálisan, hatékonyan, sikeresen és fenntartható módon tudják alkalmazni a meglévő jó gyakorlatokat, elengedhetetlen, hogy megértsék a rendszer működését, a termelési (és nem csak támogatási) előnyöket, amelyeket a nyújtott támogatásoktól elvárnak. Csak így lehet érdemi előrelépést elérni, legyen szó a peszticidek hatékonyabb használatáról, magasabb hozamokról, vagy a kisebb környezetterhelésről. A gazdálkodók szemléletváltásának kulcsa a gyakorlati tudás megfelelő átadása, amelyhez tanácsadói támogatás, bemutató gazdaságok rendezvényei és a szereplőket összefogó, ismeretátadó fórumok szükségesek.


A projekt tervezett főbb eredményei
 • A KAP Ökogyakorlati Tudásbázisa, amely a gazdálkodók számára hasznos szabályokat és követelményeket gyűjti össze, és összekapcsolja azokat a vonatkozó jó gyakorlati módszerek részletes leírásával,
 • ökogazdaság értékelési eszköz, amely részletesen felméri a gazdaság jellemzőit, képességeit és potenciálját az új KAP-előírásokhoz és követelményekhez képest, valamint kiemelt figyelmet fordít a gazdálkodókra,
 • CAPTIVATE Digitális Platform, amely hozzáférést biztosít a projekt összes innovatív eredményéhez, és támogatja ezeknek az eredményeknek a kiaknázását egy többnyelven elérhető alkalmazás segítségével,
 • módszertani és szakmai képzés, moduláris oktatási anyagokkal egybekötve az ökogazdálkodás kiemelt jelentőségű területeiről a hálózat tagjainak (tanácsadók, szakemberek),
 • módszertani útmutatók, amelyek részletes tájékoztatást nyújtanak a CAPTIVATE digitális platform moduljairól és tartalmáról, valamint információkat adnak ezek együttes használatához.

Grant programme: Erasmus+ programme (KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training)


Koordinátor

ÖMKI (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet)


Kezdő dátum

2021. november 1.


Projektzárás

2024. október 31.


Konzorciumi partnerek
 • Agroinstitut, Szlovákia
 • FiBL-AT, Ausztria
 • IPS Konzalting, Horvátország
 • Neumann János Egyetem, Magyarország
 • ÖMKI, Magyarország

A projekt weboldala

https://cap-tivate.eu/
 

Captivate 3. hírlevél

https://preview.mailerlite.io/preview/376792/emails/99728844952438247


Publikációk

 

CAPTIVATE project
CAP Transfer of Information Via Assessment, Training & Extension

The main aim of the project is to develop a farmer-centred assessment and training system by connecting the EU's new Common Agricultural Policy (CAP) requirements with proven, innovative, sustainable eco-management practices, in favour of better implementation of the various measures, increased uptake of support, improved efficiency in production and protection of the natural environment.  Our objective is that farmers better understand conditionality, eco-scheme and rural development regulations and their linked undertakings, they choose (supported by a farm assessment tool) and participate in the certain schemes with more responsibility and awareness, carrying out the measures more consciously and effectively. For farmers to be able to apply the practices in a professional, efficient, successful and sustainable way, it is essential that they understand how they work, the production (and not only support) benefits they can expect from their application, they are genuinely convinced to introduce and maintain these methods in production practice. Only then can meaningful progress be achieved, whether it is more efficient use of pesticides, higher yields, or less environmental impact.  The key to a change in farmers' attitudes is the right transfer of practical knowledge, which requires advisory support, demonstration farms events and forums that bring together actors to transfer knowledge.

 
The project’s planned main results are
 • the CAP Eco-Practice Knowledge Base, which extracts the rules and requirements meaningful for farmers, and linking them with the detailed description of relevant good practice methods,
 • an Eco-Farm Assessment Tool, which provides a detailed assessment of the characteristics, capabilities and potential of the farm in relation to the new CAP regulations and requirements, and also pays particular attention to the farmer as the decision-maker skills and attitude towards the available measures,
 • the CAPTIVATE Digital Platform, to present a one-stop-shop access to all the other innovative results of the project, and support the exploitation of those results using a multilingual interface in English and in the project languages,
 • methodological and professional training, accompanied with modular learning materials on high importance areas in green farming for members of the extension network (advisors, specialists),
 • methodology guides, which provide detailed information on the modules and content of the CAPTIVATE digital platform, as well as contextual information and a step-by-step guide on how to use them together.
 
Grant programme

Erasmus+ programme (KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training)

 • Coordinated by: ÖMKi Research Institute of Organic Agriculture, Hungary
 • Start date: 1st of November 2021
 • End date: 31rd of October 2024
 • Partners in the consortium:
 • Agroinstitut, Slovakia
 • FiBL-AT, Austria
 • IPS Konzalting, Croatia
 • Neumann János University, Hungary
 • ÖMKi, Hungary

Website

https://cap-tivate.eu/


Project Identifier

Erasmus+ 2021-1-HU01-KA220-VET-000034777