Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - Kari Tudományos Diákköri tevékenység

A tudományos diákkör a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon az oktató-nevelő-kutató tudományos munka sajátos területeként jelenik meg. A tudományos diákkörök működésének célja az, hogy keretként szolgáljon az átlagot meghaladó képességű hallgatók számára az önkéntes, a kötelező tananyagot meghaladó ismeretek megszerzésére. Ezáltal a tehetséggondozás aktív területe. A TDK munka szolgálja a differenciált felsőoktatási tehetséggondozást, s a szakemberképzés színvonalának emelését. A hallgató, az általa kiválasztott téma feldolgozásával, és a felkért témavezető oktató segítségével egy-egy tudományos területen (agrártudomány, környezettudomány, gazdálkodás-szervezéstudomány) szakemberré válhat.  A TDK tevékenység elősegíti a tananyagon túlmutató szakmai és tudományos ismeretek megszerzését, a tudományos kutatási módszerek elsajátítását és a nyelvtudás fejlesztését, a hazai és külföldi tudományos eredmények megismerését, az oktatók és diákok között az oktató-nevelő munka hatékonyságát növelő jó emberi és szakmai kapcsolatok kialakítását.

Az elért tudományos eredmények szélesebb körű bemutatására a kari TDK Konferencián nyílik lehetőség a hallgató által összeállított TDK dolgozat/pályamű segítségével. Ha a hallgató a továbbjutást kiérdemelte, akkor a kari TDK elnök segítségével benevez az országos konferenciára  (OTDK).

A TDK pályamunkák összeállítása nagymértékben segíti a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítését. A TDK versenyen való részvétel segít a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben, a későbbi szakmai munkában és a továbbtanulás során is előnyt jelent.

A kari tudományos diákköri konferenciát rendszeresen az őszi félév második felében rendezzük meg,

Mit tegyek, ha TDK-zni szeretnék?

Érdemes a kari TDK műhely munkájába bekapcsolódni. Ehhez elég jelentkezni személyesen vagy e-mailben a kari TDK elnökénél vagy titkáránál, akik segítenek felvenni a kapcsolatot a témavezetőkkel, megismertetnek a tehetséggondozási tevékenységgel, ismertetik a TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményeit és kari (országos) konferenciákon történő részvétel lehetőségeit.

Elérhetőségek - Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Információk az Egyetemi TMDK-ról

Hogyan TDK-zz