Kedves Hallgatótársam, Oktató, Egyetemi dolgozó! Kedves Látogató!

Köszöntünk a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Hallgató Képviseletének oldalán!

A KVK egy kisebb, családias Kar, ennek következtében 3 fő a csapatunk létszáma, akik közül többen is tagsággal rendelkeznek az egyetemi hallgatói önkormányzatban (EHÖK).

Hallgatói Képviseletünk tevékenységi körei

  • az egyetemi és kari szabályzatokban szereplő döntési, egyetértési, javaslattételi, ellenőrzési és véleményezési jogaink gyakorlása bizottsági üléseken, kari tanácsokon
  • hallgatótársaink tanulmányi jellegű problémáinak megoldása (NEPTUN, tárgyfelvétel, egyéni tanrend, kreditelfogadtatás)
  • különböző támogatások, pályázati és ösztöndíj lehetőségeink közlése, az elnyerési feltételek és a jelentkezési lapok kitöltésének pontos ismertetése, majd közvetítése az egyetem felé
  • leendő hallgatóink tájékoztatása az intézmény működéséről, felépítéséről és számos lehetőségről (EDUCATIO, Road Show-k)
  • egyetemi (évnyitó, diplomaosztó) és kari szintű ünnepségeink, rendezvényeink (konferenciák, nyílt napok)  lebonyolításának segítése
  • egyetemünk jeles eseményeinek (gólyatábor, gólyabál, egyetemi napok) megszervezése és megvalósítása
  • karunk hallgatói életének színesítése barátságok, kapcsolatok kiépítésre kiváló programokkal (szakestélyek, szemeszternyitó és -záró partyk…).

Irodánkban (GAMF Műszaki és Informatikai Kar – HÖK iroda, a büfével szembeni kijárat mellett) a szorgalmi időszak minden napján megtaláltok minket, illetve 0-24 óráig elérhetők vagyunk a Facebook-on. 

Bármilyen óhaj, sóhaj, kérdés, észrevétel esetén bátran keressetek!

Üdvözlettel:

NJE KVK HK