A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 6+1 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Mezőgazdasági mérnök

A szak képzési célja, olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a mezőgazdaság műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással és azokhoz kapcsolódó gyakorlattal rendelkeznek. Ezen felül magas szintű természettudományi, speciális műszaki és gazdasági ismeretek birtokában képesek a termelés, a gazdálkodás területén üzemi körülmények között vagy saját vállalkozásukban értéket termelni. A végzett mérnökök képesek a helyi erőforrások optimális és fenntartható felhasználását biztosító termelő, elosztó, szervező és irányító-szabályozó jellegű feladatok ellátására, így alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Végzett hallgatóink képesek a mezőgazdasági EU normák értelmezésére, programok tervezésére és megoldására, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak termelési lehetőségeinek felmérésére, a vállalkozás fejlesztéséhez szükséges projektek megírására, koordinálására. A szak nappali tagozaton duális típusú képzési formában is elérhető!

Specializációk nappali és levelező tagozaton (2021. szeptemberétől)

 • fenntartható gazdálkodás (létszámfüggő)
 • növényvédelem (létszámfüggő)

 A mezőgazdasági mérnök alapszakot Neked ajánljuk,

 • a szívesen részt vennél egy színvonalas, naprakész, az agrárágazat újra perspektivikus termelési területeivel foglalkozó felsőfokú képzésben,
 • ha szívesen bővítenéd ismereteidet természettudományi és agrártudományi területen,
 • ha az agrártermelés, növénytermesztés, állattenyésztés tevékenysége és a vidéki kultúra közel áll hozzád,
 • ha érdekel, hogyan lehet megvalósítani az ökológiai gazdálkodást és a fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termelést,
 • ha megtanulnád, hogyan lehet a környezetedben lévő mezőgazdasági vállalkozás tevékenységét fejleszteni, jövedelmezőségét javítani.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

 • Egyéni gazdaságokban,
 • növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági részvénytársaságoknál és Kft-knél,
 • vetőmag és műtrágya, mezőgazdasági gép és növényvédőszer forgalmazó vállalatoknál,
 • indíthatsz saját vállalkozást
 • termelői értékesítő szervezeteknél
 • a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakigazgatási szerveknél,
 • szaktanácsadói hálózatoknál,
 • kutatóintézetekben.

Mintatantervek


Információ

Szakfelelős: Dr. Hüvely Attila főiskolai docens
Telefon: +36 76 517 661
E-mail: huvely.attila@kvk.uni-neumann.hu

 

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefonszám: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@uni-neumann.hu