Tisztelt AKG-s gazdálkodók!

A 2022-ben induló új AKG programban a 2022. 01. 01-jén 5 évnél nem régebben leadott talajmintából készült vizsgálattal nem rendelkező területeket mintázni kell, a lentebbi, szokásos módszer szerint. A mintaleadás határidejénél a legutóbbi mintaleadástól számított 5 év a mérvadó, ill. talajvizsgálattal nem rendelkező, új területekről legkésőbb a 2022. évi egységes kérelem beadásának jogvesztő határidejéig (2022. 05. 15.) kell talajmintát leadni akkreditált laboratóriumba. Eddigre várhatóan a Támogatási Okiratok is megérkeznek.

Aki vizsgáltat, annak az előírt talajvizsgálati típus: minimum szűkített körű, amely támogatott vállalta, annak bővített körű vizsgálat. Ezek díja laboratóriumunkban: szűkített: 5 000 Ft+ÁFA/minta, bővített: 6 300 Ft+ÁFA/minta.

A szőlő- és gyümölcsültetvénnyel érintett gazdálkodók figyelmébe ajánljuk levélanalízis tevékenységünket továbbra is. A vizsgálat díja 7 600 Ft + ÁFA/minta. Mintavételi tájékoztató a honlapunkon megtalálható, és a Megrendelőlap dokumentum a honlapunkról letölthető.

1. Kötelező talajvizsgálat: Az AKG-programban nyertes pályázók - bármely szántóföldi vagy ültetvény programban érintettek - az ötéves gazdálkodási időszakban (2022. január 1. és 2024. december 31. között), az ÁSzF szerint: "kötelesek a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni". A mérvadó a mintaleadás időpontja.

Fontos tudnivalók: A jelenlegi AKG-ciklus talajminta-vételezési módszere megegyezik a korábbiakéval, 5 hektáronként kell mintát venni, szántón 0-30 cm rétegből, ültetvényben 0-30, 30-60 cm rétegekből (bogyósoknál 0-20, 20-40 cm). Ebben a ciklusban is elvégezheti a termelő a mintavételt. A területek/minták szükséges adatai: blokkazonosító, táblasorszám, település, helyrajzi szám, terület mérete.

2. Ültetvényekre vonatkozó kötelező levélvizsgálat (annak a támogatottnak, aki ezt vállalta): Az érintett gazdálkodók évente kötelesek levélanalízist végeztetni akkreditált laboratóriumban. A fenti programokban a talaj- és levélvizsgálati eredmények alapján kell évente tápanyag-gazdálkodási tervet készíteni vagy készíttetni és végrehajtani.

Fontos tudnivalók: - A mintavételezést és a vizsgálatot szőlőben és gyümölcsösökben egyaránt évente egy alkalommal kell elvégezni, a mintavételek pontos időpontját a pályázat 5. sz. melléklete (Levélanalízis során betartandó követelmények) növényi fejlettségi állapotokhoz köti, naptári napokat nem ad meg (szőlőnél viszont már csak egy fejlettségi állapotban, teljes virágzásban lehet levélmintát leadni). Az egyetlen határidő: a levélmintákat legkésőbb tárgyév augusztus 31-ig le kell adni. A mintázás rendje alapvetően a talajminta-vételezéshez igazodik, az akkor egyben mintázott területekről kell egy mintát képezni, azonban itt kiemelten fontos, hogy különböző fajokat nem szabad egyben mintázni. A minimálisan vizsgálandó paraméterek: N, P, K, Ca, Mg, ajánlott továbbá a Na, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo elemekre is elvégeztetni a vizsgálatot, az esetleges mikroelem-hiány kiszűrése érdekében. A levélminták szükséges adatai: blokkazonosító, táblasorszám, település, helyrajzi szám, terület mérete, faj, fajta. A letölthető dokumentumok részletesen tárgyalják a mintavételezések módszerét. Sikeres gazdálkodást kívánunk! A laboratórium vezetősége. Kecskemét, 2021. január 4. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu.”