Laboratóriumunkkal szoros együttműködésben dolgoznak a következő regisztrált szaktanácsadók (ABC rendben):

HIRSCH BÉLÁNÉ KOVÁCS NOÉMI

Végzettségek

 • SZIE MKK Környezettudományi Doktori Iskola, Talajkémia részterület, Predoktor
 • SZIE KK Zöldségtermesztési szak 2002. (KL-5/2002 sz.) PT E 002558
 • KF KFK Növényvédelmi és Tápanyag-gazdálkodási szakmérnök szak 2001. (17/2001) PT C 004145
 • KÉE KFK Kertészmérnök szak 1999. (2688/1999) PT B 0007752 

Szakterület

 • Elsődleges mezőgazdasági termelés - Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény-, és faiskolai termesztés).
 • Elsődleges mezőgazdasági termelés - Szántóföldi növénytermesztés.
 • Alternatív energiatermelés és hasznosítás.
 • Kölcsönös megfeleltetés.
 • Pályázati, támogatási adminisztráció.
 • Talajvédelem.
 • Tápanyag-gazdálkodás.
 • Ökológiai gazdálkodás.
 • Környezet- és természetvédelem.

Jogosultságok

 • Regisztrált Szaktanácsadó kertészeti (zöldség, gyümölcs, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény-termesztési) szántóföldi növénytermesztés; tápanyag-gazdálkodási; talajvédelmi; ökológiai gazdálkodás; környezet- és természetvédelem területen.
 • Regisztrált Szakértő Termőföld védelme fő szakterületen belül Talajvédelmi terv készítése talajjavításhoz, errózió elleni védelemhez, ültetvénytelepítéshez területen.

Tevékenységi körök

 • Szántóföldi növények tápanyag-utánpótlási, tápanyag-gazdálkodási terveinek kidolgozása.
 • Szántóföldi zöldségnövények tápanyag-utánpótlási, tápanyag-gazdálkodási terveinek kidolgozása.
 • Gyümölcsültetvények tápanyag-utánpótlási, tápanyag-gazdálkodási terveinek kidolgozása.
 • Szőlőültetvények tápanyag-utánpótlási, tápanyag-gazdálkodási terveinek kidolgozása.
 • Talaj és növényvizsgálati eredmények értelmezése, értékelése, szaktanácsadás.
 • Szőlő és Gyümölcsültetvény telepítés előtti talajalkalmassági szakvélemény készítése.
 • Talajvédelmi tervek elkészítése, kiszállással, helyszíni felméréssel, mintavételezéssel.
 • Ökológiai gazdálkodás.
 • Gazdálkodási napló készítése. Támogató adminisztráció elkészítése, vezetése.
 • Gyors, pontos, szakszerű talajminta vételezés különböző célprogramokhoz.
 • Növényminta-vételezés, értékelés.
 • Ültetvényállapot felmérés, komplett talaj és növény tápelem-értékelés. 

Tevékenységi hely: Magyarország teljes területe.

MANDULA RÓBERT okleveles kertészmérnök, talajtani szakmérnök

Szakmai előzmények

1999-2019-ig a Bács-Kiskun megyei növény és talajvédelmi állomás és későbbi jogutódainál dolgoztam. Kezdetben talajvédelmi szakértőként, talajvédelmi felügyelőként, majd több mint 10 éven át vezetőként. A hivatal hatáskörébe tartozott az I. fokú növény és talajvédelmi hatósági tevékenységen túl, többek között a termésnövelő anyag ellenőrzés (műtrágya, komposztok, virágföldek…stb.), Kölcsönös Megfeleltetés és AKG szakmai ellenőrzés (tápanyag, nitrát, integrált növényvédelem), Hivatali munkám és tevékenységem során mindvégig a talajtan és a talajvédelem állt a középpontban, így joggal mondhatom, hogy a talajvédelem vonatkozásában – mind a hatósági tevékenység, mind a gazdálkodói és beruházói igények tekintetében - megfelelő információval és ismerettel rendelkezem. Jelenleg a saját szakértői cégem keretei között tevékenykedem (TALAJZÓNA Kft.) Egyéb szakmai tevékenységemről és szakmai projektekről információk a honlapomon találhatók. (https://talajzona.hu/bemutatkozas)

Szakértői szaktanácsadói jogosultságok és tevékenységek

 1. Talajvédelmi szakértő (2004.) 
 2. Igazságügyi szakértő (2007.) 
 3. NAK szaktanácsadó (2017.) 

A termőföld minőségi védelme érdekében, az egyes termőföldön folytatott tevékenységek végzése hatósági engedélyhez vagy bejelentési eljáráshoz kötött. Ezeknek az eljárásoknak a szakmai alapját a talajvédelmi tervek képezik. Talajvédelmi tervet csak a NÉBIH nyilvántartásában szereplő talajvédelmi szakértő végezhet. A legfontosabb tervtípusok, melyek készítésére rendelkezem jogosultsággal:

 • humuszmentési terv (földhivatali terület kivonások)
 • rekultivációs terv (kivett területek ismételt mg termelésbe állítása) 
 • ültetvénytelepítési terv (szőlő és gyümölcs ültetvények megvalósítását megelőzően)
 • öntözési talajvédelmi terv
 • hígtrágya elhelyezési terv
 • szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap-komposzt mg-i elhelyezési terv
 • korábbi kiadott engedélyek megújítását szolgáló ellenőrző tervek (öntözés, hígtrágya) 

Egyes bírósági, közjegyzői, egyéb hatósági (rendőrségi) kirendelések esetén, vagy magán megbízások során lehet szükség igazságügyi szakértői vélemény készítésére. Jelenleg 8 kompetencia területen készíthetek szakértői véleményeket. A legjellemzőbben előforduló szakértői feladatok:

 • termőföld értékbecslés (végrehajtás, kisajátítás, osztatlan közös, peres eljárások…stb.) 
 • haszonbérleti díj felülvizsgálati eljárás
 • termőföldön okozott kár felmérése
 • a termesztett növényekben (szántóföldi, kertészeti) keletkezett kár felmérése
 • öntözéssel, tápanyag kijuttatással kapcsolatos problémák feltárása

Tápanyag-gazdálkodási tervek készítése

 1. Ingatlan vagyonértékelő (2017.)

Termőföld és egyéb vagyontárgyak (épületek, építmények, vagyonértékű jogok (pl. szolgalmi jog) értékelése. 

PATARCSITY TAMÁS

Szakmai előzmények

Patarcsity Tamás talajtani szakértői tevékenységét korábban a Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, illetve jogutódja, a Bács-Kiskun Megyei MGSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság nevében, kötelékében végezte. A talajvédelem területén közel 20 éve dolgozik (a hatóság alkalmazásában talajtani szakértőként, illetve rövid ideig talajvédelmi felügyelőként, 13 éve pedig vállalkozó talajvédelmi szakértőként). 026/2010. számon regisztrált talajvédelmi szakértő, a talajvédelmi terv készítés minden részterületén rendelkezik jogosultsággal. Az eltelt időszakban több ezer szakvéleményt és talajvédelmi tervet készített. 

Tevékenységek

1. talajvédelmi tervek készítése:

 • humuszmentéshez (termőföld kivonáshoz, végleges más célú hasznosításhoz); 
 • öntözéshez;  
 • hígtrágya kijuttatáshoz; 
 • szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához; 
 • nem veszélyes hulladékok mezőgazdasági felhasználásához; 
 • talajjavításhoz; ültetvénytelepítéshez; 
 • mezőgazdasági célú tereprendezéshez; 
 • termőföldre történő beruházások rekultivációjához, újrahasznosításhoz. 
 • Ellenőrző vizsgálatok végzése öntözéshez; hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt és nem veszélyes hulladékok mezőgazdasági felhasználásához. 

2. Talajmintavétel (igény szerint akkreditáltan is).