FIGYELEM! A szakirányú képzésre felsőfokú végzettséggel lehet jelentkezni! Szőlőtermesztő és borász szakmérnöki diplomát szerezhetnek az alapképzésben (BSc) vagy főiskolai szintű képzésben megszerzett mérnök végzettséggel jelentkezők. Alapképzésben (BSc), mesterképzésben (MSc), illetve főiskolai szintű képzésben megszerzett nem mérnök felsőfokú végzettséggel jelentkezők Szőlőtermesztő és borász menedzser diplomát szerezhetnek.

A továbbképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • Szakirányú továbbképzés (Specialized postgraduate training)
  • Szakképzettség: Szőlőtermesztő- és borász szakmérnök
  • A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Specialized professional engineer of viticulture and enology

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: 2 félév levelező tagozaton. A szak csak levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A szak keresztféléves képzésben indul.

Képzési napok: péntek, szombat (általában kéthetente). 

Specializáció: a szakon nincs.

A képzés célja: magasabb szintű, speciális ismeretek nyújtása szőlőtermesztők és borászok számára vagy olyan leendő szakemberek részére, akik ezen a szakterületen kívánnak dolgozni. A szaktárgyakat a téma elismert szakértői oktatják.

Felvételi követelmények, szakra történő jelentkezés módja és az önköltséges képzés díja részletesen olvasható a felvételi tájékoztatóban (felvi.hu; felvi.hu/felveteli/szakiranyu_tovabbkepzesek; NJE KVK)

Mintatanterv Szőlőtermesztő és borász szakmérnök

A félév teljesítésének feltétele, tantárgytól függően: kollokvium (ötfokozatú értékeléssel), gyakorlati jegy (ötfokozatú értékeléssel). Számonkérés módja zárthelyi dolgozat, online teszt, otthoni önálló feladat, tervezési feladat, prezentáció stb.

Az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése): a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése, a tantervben előírt valamennyi kredit megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, a záróvizsgára történő jelentkezés. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

A továbbképzési szakon végzettek el tudnak helyezkedni: A megszerzett tudásuk alapján a végzett hallgatók képessé válnak saját gazdaságuk kialakítására és működtetésére, valamint lehetőségük nyílik termelésirányítói munkakör betöltésére mind szőlőtermesztő, mind borászati vállalkozásokban. Az agrár közigazgatásban, borkereskedelemben, bormarketingben, borturizmusban, szaktanácsadásban is kamatoztathatják tudásukat.

Részvételi feltételek: Felsőfokú végzettség. Alapképzésben (BSc) vagy főiskolai szintű képzésben megszerzett mérnök végzettséggel jelentkezők Szőlőtermesztő és borász szakmérnöki diplomát szerezhetnek. 

Jelentkezési határidő keresztfélévben induló képzések esetében: 2024. január 26., szeptemberben induló képzések esetében: 2024. augusztus 23.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében február 24., szeptemberben induló képzések esetében 2024. szeptember 21.

Jelentkezés: elektronikusan a Szakirányú továbbképzés agrár képzés-jelentkezés  menüben megnyíló Jelentkezési lapon lehetséges.

Információ

Szakfelelős: Dr. habil. Baglyas Ferenc főiskolai tanár 
6000 Kecskemét, Mészöly Gy. tér 1-3.
Telefonszám: +36 76/516-396
E-mail: baglyas.ferenc@nje.hu 

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység
Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefonszám: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@nje.hu

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. 03. 28.