A szak megnevezése: mezőgazdasági (Agricultural Assistant)

A képzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • szakképzettség: mezőgazdasági mérnökasszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelöléseAgricultural Engineer Assistant

Képzési terület: agrár

A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 3+1 félév

A szak képzési célja, olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. Felkészültek tanulmányaiknak az alapképzésben, elsősorban a Mezőgazdasági mérnök alapszakon, való folytatására.

A mezőgazdasági szakképzési szakot neked ajánljuk,

 • ha az agrártermelés, növénytermesztés, állattenyésztés tevékenysége és a vidéki kultúra közel áll hozzád, és a sikeres érettségi után két év alatt szeretnél mezőgazdasági szakképzettséget szerezni,
 • kedveled a naprakész információkat nyújtó, gyakorlatorientált képzési formákat,
 • elfogadod a szakmád társadalmi szerepét, értékeit,
 • ha megtanulnád, hogyan vehetsz részt mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésében, a jövedelmezőség fokozásában,
 • ha szívesen veszel részt egy színvonalasan fejlődő ágazat és az agrárium termelési területeivel foglalkozó felsőoktatási szakképzésben,
 • ha szívesen bővítenéd ismereteidet az agrártudomány és természettudomány területén, 
 • érdekel, hogyan lehet megvalósítani a fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termelést.

A szak elvégzése után lehetőséged van a megszerzett kreditek beszámításával megkezdeni mezőgazdasági mérnöki BSc képzésünket!

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett képzettséggel?

 • egyéni gazdaságokban,
 • növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági részvénytársaságoknál és Kft-knél,
 • agrár jellegű kis- és nagyvállalkozásoknál,
 • mezőgazdasági alapanyag, gép- és vegyszer forgalmazó vállalatoknál,
 • termelői, értékesítő szervezeteknél
 • a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakigazgatási szerveknél,
 • szaktanácsadói hálózatoknál. 

Mintatantervek

Információ

Szakfelelős: Dr. Hüvely Attila főiskolai docens
Telefon: +36 76 517 661
E-mail: huvely.attila@kvk.uni-neumann.hu

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefon: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@uni-neumann.hu